Ta kontroll över ditt varumärke.

Loading


Strukturerat varumärkesarbete
Brandplanner hjälper dig att förtydliga och förankra ditt varumärke på ett strukturerat och odramatiskt sätt. Du blir inte lämnad med ett kompendium med en massa teoretiska modeller. Du får något som kommer att fungera i praktiken. 

Position
Tillsammans fastställer vi en position som är särskiljande och som visar varför kunden skall välja dina produkter/tjänster före dina konkurrenters.

Avsändare
Har du ingen bra avsändare (logotyp, symbol och positioneringsbudskap) tar vi tillsammans fram en. En som talar om vad ni heter, vad ni gör och vad som skiljer er från konkurrenterna. 

Kommunikationskonceptet skall hålla över tid.
Vi tar fram ett kommunikationskoncept som går att upprepa och variera över tid och som fungerar i alla medier. Detta är en förutsättning för en god kommunikationsekonomi.

Kommunikationskapital
Med ett gott kommunikations-koncept och lite tålamod skapar du kommunikationsekonomi. Om du ändrar strategi varje år, då har du ju ingen nytta av det du investerade förra året. Däremot om du kör på år efter år så fyller du på hela tiden och skapar kommunikationskapital.

Tänk inte utanför boxen. Gör så lite som möjligt.
Du kommer att spara massor av tid och pengar om du vet vad du skall göra - och kanske viktigare - vad du inte skall göra, glöm "thinking outside the box" och "magkänsla" när det gäller varumärkesarbete. Gör en plan och håll dig till den, gör så lite som möjligt, krångla inte till det.

Varför ett starkt varumärke?

Kortare startsträcka vid nya kundkontakter.

Lättare att lansera nyheter.

Bättre marginaler. Kunder accepterar ett högre pris.

Svårare att kopiera.

Det är mycket enklare och roligare att jobba med ett starkt varumärke.

 

Kontakta Brandplanner så får du veta mer om de modeller och verktyg vi använder!