Tillsammans skapar vi historia.

Loading

Karlanders


Uppdragsgivare:
Karlanders erbjuder Projekt & Byggledning inom allt från vägbyggen, järnvägsprojekt, tunneldrivning och bergteknik till fastighetsbyggnation.

 

Uppdraget:
Att ta fram ett varumärkeskoncept, en stark avsändare/logotyp, och ett kommunikationskoncept och, till att börja med, kommunicera det på en ny hemsida.

 

 

Brandplanners roll:
Varumärkesrådgivare och ansvarig projektledare för varumärkesarbetet och produktionen av den nya hemsidan.

 

Samarbetet:
Strategi & design Claes Johansson, Text Ulrika Good, Hemsida Webmind.

 

Om Brandplanner:

Det har varit ett effektivt samarbete på kort tid med både givande och tagande.
Vi har fått en stark varumärkesplattform och en ny logotyp - eller tydlig avsändare som Brandplanner skulle sagt.
Hemsidan är vi också mycket nöjda med, tydlig och snygg.

 

Fredrik Karlander och Sten Moberg, Karlanders

 

karlanders.se