Pronode. Making sense.

Loading

Pronode


Uppdragsgivare:
Pronode är ett teknikintegrationsbolag med expertis inom “proximity sensing, touch and user interface solutions” för automotive industrin. Bolaget är en gemensam satsning av elektronikföretaget Propoint i Kungsbacka och teknikutvecklingsföretaget Neonode i Stockholm.

 

Uppdraget:
Skapa en profil för ett nytt varumärke och verksamhet - Pronode. Utveckla ett koncept för kommunikationen och utifrån det, skapa en initial webbnärvaro för att stödja ett stort rekryterings- och etableringsarbete. Och i ett andra, kommande steg, utveckla den digitala närvaron helt.

 

Brandplanners roll:
Varumärkesrådgivare och ansvarig projektledare för genomförandet av hemsida samt utveckling av sälj- och marknadsmaterial.

 

Samarbetet:
Strategi & text Johan Belin. Design & foto Styrbjörn Lyberg. Bildbehandling & prepress Bosse Blom. Hemsida Webmind.

 

Om Brandplanner:
”Brandplanner har varit en konstruktiv partner att arbeta med under uppbyggnaden av Pronode. Lyhörda, snabba och med idéer som tillför. Det är inte helt enkla saker vi på Pronode jobbar med men Lännart och hans kollegor verkar ha en god grundförståelse för vår typ av verksamhet och det underlättar påtagligt. Jag ser mycket fram mot att jobba vidare och utveckla vår kommunikation, för vi har verkligen ett spännande budskap att komma med.”


Otto Lilja, Design Manger, Pronode


PRONODETECH.COM