Symetri FM. Mer mindre.

Loading

Symetri FM (fd. Cad-Q FM Services)


Uppdragsgivare:
Symetri FM är ett affärsområde inom Symetri som är Nordens ledande leverantör av modell- och ritningsrelaterad IT.

Symetri FM arbetar med IT baserat verksamhetsstöd baserat på ritnings- och modellunderlag för den nordiska bygg- och fastighetssektorn. Symetri FM omsätter ca 60 MSEK och har 25 anställda.

Uppdraget:
Hjälp oss formulera vårt budskap så att vi kan kommunicera det. Och förpacka det i en modern hemsida på flera språk som löpande uppdateras. Få till rutiner kring Nyhetsbrevet och hur vi kommunicerar i sociala medier.

Brandplanners roll:
Brandplanner/Lännart Nilsson är inhyrd Communications Coordinator på Symetri FM.

 

Samarbetet:
Strategi och text Johan Belin. Design Styrbjörn Lyberg. Foto Anna Hult. Prepress Bosse Blom. Hemsida Webmind. Översättning Teknotrans.

 

Om Brandplanner:
”Det som slår mig mest är hur fort Brandplanner gick på mål. Vårt erbjudande är rätt komplicerat, men Lännart och hans gäng ringade in det vi sökt länge. Ett enkelt och spännande sätt att uttrycka vår affärsnytta. Jag upplever att de har en bra balans mellan erfarenhet och nytänkande som passar oss väl.
Och vårt dåliga samvete – Nyhetsbrevet – skickas nu ut kontinuerligt till våra kunder”


Anders Moberg, Affärsområdeschef, Symetri FM

 

FM.SYMETRI.SE