UnitParking. Dubbelt så många på samma yta.

Loading

UnitParking


Uppdragsgivare:
UnitParking är ett nystartat företag , vars affärsidé är att bygga automatiserad parkering på halva ytan jämfört med vanliga p-hus. UnitParking erbjuder en snabbt föränderlig marknad en ny men samtidigt trygg lösning på en växande utmaning - yteffektivitet och lönsamhet inom bilparkering. 

 

Uppdraget:
Att från grunden skapa ett varumärke, en logotyp, en grafisk profil, en bildstrategi och ett kommunikationskoncept och låta allt detta resultera i  en ny hemsida.

 

Brandplanners roll:
Varumärkesrådgivare och ansvarig projektledare för varumärkesarbetet och produktionen av den nya hemsidan.

 

Samarbetet:
Strategi & text Johan Belin. Strategi & design Claes Johansson, Foto Curt Wass. Bildbehandling & prepress Bosse Blom. Hemsida Webmind.

 

Om Brandplanner:
Vi på UnitParking erbjuder ett innovativt affärskoncept. Det gör också Brandplanner. Effektivitet, pålitlighet och ett konkurrenskraftigt pris. 

 

Henrik von Bahr & Kjell Tallberg, Grundare av UnitParking.

 

unitparking.com